Malování v plenéru se ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště

Jubilejní desátý ročník Malování v plenéru se kvůli počasí přesunul do prostorné chodby školy.

Vešlo se sem 12 malířských stojanů, stejný počet šikovných malířů, 25 studentů malby, fotografie a spousta podporovatelů. Letos jsme při tvorbě obrazů využili kombinovanou techniku: malbu spojenou s dolepováním vlny, papírových komponentů, tvoření na dřevěných rámech.

Velké díky patří spoluautorce projektového dne paní Hance Klinkovské, jejím studentkám ze ZUŠ, studentům oboru užitá malba na UMPRUM pod vedením Miroslava Maliny a studentům fotografie pod vedením Rostislava Štefánka.
Výtvarná díla budou vystavena v prostorách kina Hvězda v rámci výstavy ke Dni porozumění autismu, následně budou zdobit chodby MŠ a ZŠ speciální Uherské Hradiště.

  Prosím čekejte...