workshop s Tomášem Hlivou

Ve středu 1. 3. 2023 se uskutečnil workshop s Tomášem Hlivou – šéfredaktorem výtvarného časopisu „FOTO“. Studenti oboru fotografie a také studenti oboru multimédií měli možnost zhodnotit svá portfolia a seznámit se s náročnou prací při přípravě časopisu.

Tomáš Hliva je fotograf a pozorovatel výjevů ze života lidí (dokumentární cykly Bezprostřední zprostředkování a Daily Surreal), absolvent bakalářského a magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Propagátor vizuální čistoty, autor konceptu tištěného časopisu FOTO a od roku 2012 jeho šéfredaktor. Časopis Foto vychází v periodicitě čtyřikrát ročně jako souhrnná tematicky koncipovaná publikace.

  Prosím čekejte...